Obrazac PDV za prosinac 2023. i novosti u 2024. godini

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Trajanje: 2 h 34 min
Datum: 11.01.2024

Cijena: 100,00


Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2023. godine – 12. Obrazac PDV obveznici PDV-a „dohodaši“ i „dobitaši“ trebaju predati najkasnije do 20. siječnja 2024. godine. U navedenoj prijavi porezni obveznik treba provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu te voditi računa o uobičajenim pravilima sastavljanja svakog Obrasca PDV tijekom godine. To znači da osim obveze ispravka PDV-a pri izlasku / ulasku u sustav PDV-a, porezni obveznici koji dijele pretporez trebaju provesti usklađenje priznatog pretporeza tijekom 2023. godine te izračunati novi postotak priznavanja pretporeza za 2024. godinu. Novosti u PDV-u u 2024. godini odnose se na mogućnost smanjenja porezne osnovice u slučaju opoziva, različitih vrsta popusta te u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja. Na ovom se webinaru objašnjavaju posebnosti sastavljanja 12. Obrasca PDV za 2023. godinu i najvažnije novosti u PDV-u koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2024. godine.

Program:

Posebnosti pri sastavljanju Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine i novosti u 2024. godini
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Tko su obveznici sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja – prosinac 2023. godine
 • Koje promete, osim izlaznih računa za isporuke dobara i usluga u prosincu 2023. godine, treba evidentirati u Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja
 • Na koga se odnosi obveza usklađenja iskorištenog pretporeza prije izrade Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
 • Ispravak pretporeza pri izlasku iz sustava PDV-a i prelaska na promete oslobođene PDV-a
 • Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama – prema izdanim računima i prema naplaćenim naknadama
 • NOVOSTI u vezi sa smanjenjem porezne osnovice u slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta te u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja.

Posebnosti pri ispunjavanju Obrasca PDV i transakcijama koje se ne uključuju u Obrazac PDV
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Objašnjenja odabranih pozicija Obrasca PDV
 • Transakcije koje ne podliježu oporezivanju PDV-om i oslobođene transakcije
 • Oporezive transakcije
 • Obračunani pretporez
 • Ostali podatci u Obrascu PDV
 • Primjeri transakcija koje se ne uključuju u Obrazac PDV

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 9. siječnja 2024.. godine.

Cijena video snimke je 100,00 € (80,00 € + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.