RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog obrtnici

Prilog obrtnici

Mjesec:

I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2016. godinu

Obrt - 1.2017, str. 5

II. Priprema i sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2016. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti

Obrt - 1.2017, str. 23

III. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2016. godinu

Obrt - 1.2017, str. 74
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)