Prilog obrtnici 1/2023

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. godinu
I. Obveza godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
II. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
III. Kako su samostalne djelatnosti trebale evidentirati primitke i izdatke u 2022. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.