Obrt i ovrha

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
Autor: A. V.

Što je karakteristično u slučaju ovrhe nas obrtnikom?

Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom, osim što predmet ovrhe ne mogu biti one stvari i prava obrtnika nad kojima je ovrha inače izuzeta, odnosno ograničena.

U imovinu izuzetu od ovrhe ubrajamo, npr. ogrjev za obrtnikove potrebe i članova njegova kućanstva za šest mjeseci, predmete osobne uporabe, invalidska pomagala, poljoprivredno zemljište i gospodarske zgrade u opsegu potrebnom za njegovo uzdržavanje i uzdržavanje članova njegove uže obitelji te drugih osoba koje je po zakonu obrtnik obvezan uzdržavati itd.

Više o ovrsi u obrtu, tj. ovrhom nad imovinom obrtnika, možete pronaći u članku Obrt i ovrha, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 12/21, str. 225.

Povratak na vijesti