RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obveza prijave ozljede na radu

Predmet: Poslodavac je bio obvezan izvijestiti nadležno tijelo za poslove inspekcije rada o težoj ozljedi na radu odmah po nastanku događaja. Okolnost da se nakon liječenja radnik po povratku na posao vratio na iste poslove koje je obavljao i prije nastanka ozljede te da iste obavlja i danas, nije od utjecaja na postojanje prekršajne odgovornosti poslodavca.

Broj presude: Gž-1380/2017, od Gž-1380/2017

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Isto tako nisu osnovani žalbeni navodi da u Zakonu o zaštiti na radu te ostalim propisima koji se odnose na područje prijave ozljeda na radu i profesionalne bolesti nema kvalifikacije niti podjele što se smatra težom, a što lakšom ozljedom na radu, niti da su iste opisane drugim zakonskim propisima. Naime, odredbom članka 10. stavka 1. točke 25. Pravilnika o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu, propisano je da se težom povredom smatra kada je zbog povrede terapiju radnika obavljala organizacija udruženog rada zdravstva u bolnici, domu zdravlja ili stacionaru, a kako je u postupku utvrđeno da je radnik D.B. ozlijeđen dana 7. lipnja 2013. godine hitno zaprimljen u Općoj bolnici Zabok zbog nesreće na radu, gdje je radniku pružena pomoć, to se u konkretnom slučaju radilo o težoj ozljedi radnika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)