Obveza savjetovanja s radničkim vijećem


Predmet: Pravni institut savjetovanja s radničkim vijećem o namjeravanom otkazivanju ugovora o radu ne implicira i obvezu poslodavca glede uvažavanja iznesenih prijedloga i primjedbi radničkog vijeća.

Broj presude: Gž R-608/2021-3, od 9. rujna 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

Suprotno žalbenim navodima tužitelja sud prvog stupnja dovoljno je ispitao sve okolnosti koje su pravno relevantne za donošenje zakonite odluke u ovome sporu Tako u pogledu obveze poslodavca iz članka 119 stavak 1 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 127 17 i 98 19 dalje ZR da prije redovitog otkazivanja ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika prethodno pismeno upozori radnika na obveze iz radnog odnosa i ukaže mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede ovome sudu prihvatljivo je stajalište prvostupanjskog suda o postojanju razloga koji u konkretnom slučaju opravdavaju iznimku za takvo postupanje jer su postojale okolnosti zbog kojih nije bilo opravdano očekivati od poslodavca da to učini U tom pravcu osnovano je prvostupanjski sud uzeo u obzir okolnosti radnog mjesta koje tužitelj obavlja kod tuženika električar trafostanica i razvoda koje radno mjesto je odgovorno i po prirodi posla i načina njegova izvršavanja je nespojivo s alkoholiziranosti jer zahtijeva povećani stupanj pažnje i opreza pa je logično da je sankcija ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu