Obveza uzdržavanja bračnog druga


Predmet: Činjenica da je bračna zajednica prestala između stranaka dugi niz godina i da tužena živi s drugom osobom ukazuje na pravilan zaključak suda prvog stupnja da bi se u konkretnom slučaju unatoč zdravstvenom stanju tužene radilo o «očitoj nepravdi» za tužitelja kada bi ga se obvezalo na uzdržavanje tužene.

Broj presude: Gž Ob-651/2020-2, od 3. rujna 2020., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Predmet ovog postupka je razvod braka te uzdržavanje bračnog druga Sud prvog stupnja je po provedenom dokaznom postupku na temelju saslušanja stranaka i svjedoka zaključio da je bračna zajednica između istih prestala zasigurno prije dugog niza godina Prema članku 51 Obiteljskog zakona Nar nov br 103 15 98 19 dalje ObZ sud će razvesti brak ako oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana Kako je bračna zajednica zasigurno prestala prije dugi niz godina a i prema navodima tužene ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu