Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta


Predmet: Redovito školovanje znači redovito ispunjavanje obveza tj. polaganja ispita, upisivanja godine, pa makar i djelomično, polaganje kolokvija, pristupanje predavanjima i sl., pa makar se radilo o izvanrednom studiju.

Broj presude: Rev 4648/2019-2, od 9. lipnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred nižestupanjskim sudovima utvrđene su slijedeće činjenice roditelji tužitelja razveli su se 1997 o čemu je odlučeno presudom Općinskog suda u L am R od 14 studenoga 1997 a u kojoj presudi je navedeno da se razvodi brak između V Š i G Š ali nije navedeno da bi tuženik bio u obvezi plaćati alimentaciju za tužitelja tužitelj je podnio protiv tuženika tužbu radi uzdržavanja tijekom školovanja pred prvostupanjskim sudom u M dana 21 srpnja 2008 kojom tužbom je potraživao od tuženika iznos od 320 EUR a ali nije dokazao je li taj postupak okončan tužitelj je upisao Stomatološki fakultet u Z 2001 a diplomirao je 2013 Kraj tako utvrđenog činjeničnog stanja nižestupanjski sudovi su zaključili da tužitelj svoje fakultetske obveze nije uredno ispunjavao obzirom da je upisao Stomatološki fakultet 2001 2002 a diplomirao je 24 svibnja 2013 Nadalje nižestupanjski sudovi navode da u postupku tužitelj nije dokazao da se neprekidno redovno školovao niti da je opravdano prekidao školovanje iz kojih razloga su nižestupanjski sudovi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu