Obveza za krivo obračunane doprinose za neke članove uprave biti će poništena

Datum: 05.11.2020, Četvrtak
Autor: A. B.

Zbog pogreške u informacijskom sustavu Porezne uprave, posljednjih dana su članovima uprave, izvršnim direktorima, upraviteljima zadruge i likvidatorima dostavljena pogrešna rješenja o obvezi plaćanja razlike doprinosa pri utvrđivanju godišnje osnovice za 2019. godinu. Navedeno se posebice odnosi na umirovljenike, osobe koje su tijekom 2019. godine  bile na bolovanju na teret HZZO-a te su u tom razdoblju koristile rodiljni ili roditeljski dopust. Naime, prema čl. 187.c. st. 2. i 219. st. 2. Zakona o doprinosima navedenim osobama se ne utvrđuje obveza po doprinosima prema godišnjoj osnovici ili ta obveza za vrijeme korištenja navedenih prava miruje.
Prema informacijama koje imamo, Porezna uprava će po službenoj dužnosti poništiti pogrešno izdana rješenja o čemu čekamo detaljnije upute koje će se objaviti na internetskim stranicama ili će se navedeno izravno komunicirati sa obveznim osiguranicima na temelju poreznih ispostava. Kako postoji realna mogućnost da su i druga rješenja o utvrđivanju godišnje osnovice za plaćanje doprinosa vezano za status člana uprave, izvršnog direktora, upravitelje zadruge ili likvidatora krivo ispostavljena bilo bi uputno napraviti dodatnu provjeru njihove točnosti. Za sve utvrđene nepravilnosti u primjeni odredba propisa o doprinosima,  u roku od 30 dana može se podnijeti žalba na rješenje.

Povratak na vijesti