Obveze fiskalizacije računa kod prodaje karata u međunarodnom prijevozu putnika u ime i za račun stranog poreznog obveznika

Datum: 29.01.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410–01/17–01/1238
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit podnositelja iz dostavnog popisa kojim traži pojašnjenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16), u svezi obveze fiskalizacije računa kod prodaje karata u međunarodnom prijevozu putnika u ime i za račun stranog poreznog obveznika, dalje u tekstu: nerezident.
 
U nastavku dajemo slijedeće mišljenje.
 
Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. istoga Zakona.
 
Odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuju postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području Republike Hrvatske.
 
Iz upita podnositelja iz dostavnog popisa je razvidno da trgovačko društvo rezident želi sklopiti sporazum o pružanju usluge prodaje karata u međunarodnom prijevozu putnika u ime nerezidenta i za račun istoga.
 
Kako nerezident nije obveznik poreza na dobit ili poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj, prema odredbama Zakona, nije ni obveznik fiskalizacije. Stoga za uslugu prodaje karata koju pruža društvo rezident u ime i za račun nerezidenta, nije u obvezi provoditi postupak fiskalizacije i izdavati fiskalizirani račun za navedenu uslugu.
 
Ako društvo rezident proviziju za izvršenu uslugu prodaje u ime nerezidenta i za račun istoga naplaćuje od nerezidenta u sredstvima koja se smatraju gotovinskim plaćanjem (novčanice, kartice, ček ili drugi sličan način plaćanja), dužno je učiniti sve predradnje u svrhu provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa, odnosno, za navedenu proviziju provesti postupak fiskalizacije i izdati fiskalizirani račun.

Povratak na mišljenja