Obvezna primjena IBAN-a od 1. lipnja 2014.

Datum: 21.05.2014, Srijeda
Autor: Š.G.

Kao što je poznato IBAN – oblik računa do sada se je mogao koristi usporedo s uobičajenom konstrukcijom računa, ali od 1. lipnja ove godine IBAN oblik računa je jedini  u primjeni te drugi oblik nije moguće koristiti u platnom prometu u Hrvatskoj.

Od 1. lipnja IBAN (International Bank Account Number) postaje jedino mogući oblik računa za plaćanje  preko računa, a banke otvaraju transakcijske račune isključivo prema IBAN konstrukciji.

IBAN konstrukcija računa može sadržavati najviše 34 znaka i to: od dva slovna znaka koji su oznaka države sjedišta banke (HR za Hrvatsku), dvoznamenkasti kontrolnog broja i broja banke kao što je to prikazano u nastavku.

HR, dvoznamenkasti broj, sedam znamenaka koji označavaju banku, a određuje ga HNB i deset znamenaka koji označavaju broj računa koje određuje banka. To znači da u pravilu u Hrvatskoj račun prema IBAN konstrukciji ima 21 alfanumerički znak. Tako npr. IBAN za Državni proračun glasi: HR1210010051863000160

U prilogu RRiF br. 6/14 dajemo Stručne informacije u kojima su objavljeni računi svih javnih prihoda prema IBAN konstrukciji.

Detaljnije informacije o platnom prometu mogu se naći u RRiF-u br. 4/13. str. 52 i 6/13. str. 160.

Povratak na vijesti