Obveznici revizije za 2022. godinu

Datum: 31.08.2022, Srijeda
Autor: I.P.

Obveznici revizije financijskih izvješća propisani su Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20., dalje: ZOR.). Osim toga, obvezu revizije u slučaju statusnih promjena, prilikom osnivanja trgovačkog društva i ulaganja stvari i prava u temeljni kapital uređuje i Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 34/22., dalje: ZTD).

Prema čl. 20. ZOR-a obveznici revizije pojedinačnih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća su:

 • veliki poduzetnici
 • srednji poduzetnici
 • subjekti od javnog interesa
 • matična društva velikih i srednjih grupa
 • poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira (dionica) na uređeno tržište
 • poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima, pripajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji odnosno novoosnovana društva.

 • Osim toga, obvezi revizije podliježu godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2022. godinu dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornosti čiji pojedinačni ili konsolidirani podatci u 2021. godini prelaze barem dva od tri kriterija:

 • aktiva 15 milijuna kn
 • prihodi 30 milijuna kn
 • najmanje 25 radnika prosječno tijekom godine.

 • Revizora odnosno revizorsko društvo za reviziju financijskih izvješća za 2022. godinu bira i imenuje skupština društva najkasnije do 30. rujna 2022. godine.

  Povratak na vijesti