Obveznik plaćanja i izvješćivanja o posebnom porezu na bezalkoholna pića i pivo

Datum: 12.02.2009, Četvrtak
Klasa: 410-19/08-06/17
Davatelj: Carinska uprava

Na gore spomenuti akt u kojem ste nam proslijedili upit tvrtke D d o o 1 tko je obveznik plaćanja trošarine i 2 tko je dužan prijaviti količine prodanih hektolitara proizvođač ili kupac ili oboje u situacijama kada trgovačka kuća od proizvođača naručuje bezalkoholno piće pivo u svoje ime te ga sa svojom robnom markom stavlja u potrošnju Sukladno članku 4 stavak 1 Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića Nar nov br 51 94 139 97 i 107 01 obveznikom posebnog poreza na bezalkoholna pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje proizvode i daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun pri čemu obveza obračunavanja posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku otpreme izlaska bezalkoholnih pića iz pogona ili ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja