Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora

Datum: 20.03.2023, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Članovi uprave i izvršni direktori koji nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi, obvezni su samostalno osigurati se.

Osobom koja ima uređen status osiguranika smatra se fizička osoba koja je kod nositelja obveznih osiguranja prijavljena ili je trebala biti prijavljena kao osigurana osoba s osnove obveznog osiguranja za koju je propisana obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Mjesečna osnovica za obračunavanje doprinosa za osiguranika po osnovi člana uprave trgovačkog društva i izvršnog direktora trgovačkog društva je statistički utvrđena prosječna plaća (čl. 92. Zakona o doprinosima).

Prosječna plaća prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. (Nar. novi., br. 125/22) iznosi 10.301,00 kn odnosno 1.367,18 € preračunano primjenom fiksnog tečaja konverzija (1 EUR = 7,53450 kuna).

Stoga, kada je riječ o članovima uprave i izvršnim direktorima mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće 1.367,18 € i koeficijenta 0,65, odnosno od 1. siječnja 2023. godine odnosno ne može biti niža od 888,67 €. U tom slučaju doprinosi se podmiruju prema rješenju Porezne uprave, samostalno od strane obveznog osiguranika (člana uprave, izvršnog direktora) te ti troškovi nisu troškovi društva.

Ako su u radnom odnosu u kojemu obnašaju dužnost člana uprave i izvršnog direktora osnovica za obračun doprinosa treba biti najmanje 888,67 €.

Osnovica za obračun doprinosa je propisana bruto-plaća člana uprave odnosno izvršnog direktora i ne mora biti jednaka propisanoj osnovici za obračun doprinosa. Bruto-plaća može biti viša, manja ili jednaka kao i propisana osnovica za obračun doprinosa. To znači ako je plaća za redovan rad viša od propisane osnovica tada je osnovica za obračun doprinosa ta plaća, dok je u drugim slučajevima obvezna osnovica utvrđena u svoti od 888,67 €.

Nadalje, članovi uprave i izvršni direktori koji nisu obvezni osiguranici po toj osnovi jer su u radnom odnosu u nekom drugom društvu (ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, plaću) ili obavljaju samostalnu djelatnost (obrt, slobodno zanimanje, osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva bilo da su obveznici poreza na dohodak ili dobitak) te imaju već uređeno obvezno osiguranje i plaćaju doprinose, i dalje imaju obvezu platiti razliku obveze doprinosa na propisanu osnovicu za članove uprave pod uvjetom da ona i postoji. Minimalna godišnja osnovica za obračun doprinosa u tom slučaju se utvrđuje u svoti umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12 razmjerno razdoblju u kojemu je obnašana dužnost člana uprave trgovačkog društva, i/ili izvršnog direktor trgovačkog društva i/ili upravitelja zadruge, a koja bi za 2023. godinu trebala iznositi 10.664,04 € (1.367,18 € x 0,65 = 888,67 x 12 = 10.664,04 €). To znači da ako član uprave (izvršni direktor) nije zadovoljio osnovicu obračuna doprinosa od 888,67 € na mjesečnoj razini, Porezna uprava će utvrditi razliku prema rješenju koju će obvezni osiguranik morati podmiriti samostalno.

Moguća rješenja podmirivanja doprinosa, pronađite u slijedećoj tablici, a više o tome pročitajte u članku autorice Mr. Anje Božine, više predavačice na RRIF veleučilištu, ovl. rač. u časopisu RRIF broj 1/23. Članovi uprave, primitci i obvezno osiguranje.

Tablica: Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora

Red. br. 

OPIS

SVOTA MJESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA

SVOTA DOPRINOSA KOJA SE PODMIRUJE

MIO I 15%

MIO II stup 5%

Z.O 16,5%

NAPOMENA

1.

Član uprave /izvršni direktor izvan sustava obveznog osiguranja

1.367,18 EUR

MIO I stup 205,08 €

MIO II stup 68,36 €

Z.O 225,58 €

ukupno: 449,02 €

Doprinosi se podmiruju prema rješenju Porezne uprave

2.

U radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave /izvršni direktor jedini zaposleni

888,67 EUR

MIO I stup 133,30 €

MIO II stup 44,43 €

Z.O 146,63 €

ukupno: 324,36 €

Bruto plaća može biti manja od minimalne plaće (700,00 EUR), osnovica za obračun doprinosa treba iznositi najmanje 888,67 EUR

3.

Osoba koja se prvi puta zapošljava/mlada osoba u radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave /izvršni direktor jedini zaposleni

888,67 EUR

MIO I stup 133,30 €

MIO II stup 44,43 € 

Z.O /

ukupno: 177,73 €

Bruto plaća može biti manja od minimalne plaće (700,00 EUR), osnovica za obračun doprinosa treba iznositi najmanje 888,67 EUR

4.

U radnom odnosu u društvu u kojem član uprave/izvršni direktor nije jedini zaposleni

888,67 EUR

MIO I stup 133,30 €

MIO II stup 44,43 €

Z.O 146,63 €

ukupno: 324,36 €

Prema visini bruto plaće u društvu u kojem je zaposlen utvrđene prema izvoru nekog prava (najmanje 700 EUR), osnovica za obračun doprinosa i bruto plaća najmanje 888,67 EUR

5.

U radnom odnosu u društvu u kojem nije član uprave

888,67 EUR

MIO I stup 133,30 €

MIO II stup 44,43 €

Z.O 146,63 €

ukupno: 324,36 €

Prema visini plaće ali osnovica za obračun doprinosa najmanje ukupno najmanje 888,67 EUR

6.

Član uprave/izvršni direktor u sustavu obveznog osiguranja po nekoj drugoj osnovi

888,67 EUR

MIO I stup 133,30 €

MIO II stup 44,43 €

Z.O 146,63 €

ukupno: 324,36 €

Osnovica za obračun doprinosa ukupno najmanje 888,67 EUR

7.

U radnom odnosu kao članovi uprave/izvršni direktor  u društvu koje je obveznik primjene KU za graditeljstvo - samo član uprave

Prema tarifnom razredu KU za graditeljstvo 1.990,84 EUR

MIO I stup 298,63 €

MIO II stup 99,54 €

Z.O 328,49 €

ukupno: 726,66 €

U radnom odnosu jedino kao članovi uprave u društvu koje je obveznik primjene KU za graditeljstvo- član uprave, obračun doprinosa i visina bruto plaće najmanje 1.990,84 EUR

8.

U radnom odnosu kao članovi uprave/izvršni direktor u društvu obveznik primjene KU za graditeljstvo - ugovor o radu prema nekom tarifnom razredu

Najmanje 888,67 EUR

MIO I stup 133,30 €

MIO II stup 44,43 €

Z.O 146,63 €

ukupno: 324,36 €

U skladu sa tarifnim razredom KU za graditeljstvo- najmanje osnovica za obračun doprinosa obvezno 888,67 EUR, bruto plaća ne može biti manja od 700 EUR-a

9.

Član uprave, izvršni direktor stranac iz EU izvan sustava obveznog osiguranja

1.367,18 EUR  prema rješenju Porezne uprave

MIO I stup 205,08 €

MIO II stup 68,36 €

Z.O 225,58 €

ukupno: 449,02 €

Član uprave/izvršni direktor dostaviti A1- dokaz o pripadnosti inozemnom osiguranju te tada nije u obvezi se samostalno osigurati

10.

Član uprave, izvršni direktor stranac iz EU u radnom odnosu

888,67 EUR

MIO I stup 133,30 €

MIO II stup 44,43 €

Z.O 146,63 €

ukupno: 324,36 €

Prema visini plaće ali osnovica za obračun doprinosa ukupno najmanje 888,67 EUR

11.

Član uprave, izvršni direktor stranac iz treće zemlje izvan sustava osiguranja

1.367,18 EUR

MIO I stup 205,08 €

MIO II stup 68,36 €

Z.O 225,58 €

ukupno: 449,02 €

Samostalni osiguranik, prema rješenju Porezne uprave, ne smatra se umirovljenikom prema HZMO

12.

Član uprave, izvršni direktor stranac iz treće zemlje

1,5 od prosječne plaće za prethodnu godinu          (1,5x 1.367,18 = 2.050,77 EUR) Zakon o strancima čl. 112.

MIO I stup 307,62 €

MIO II stup 102,54 €

Z.O 338,38 €

ukupno: 748,54 €

U radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave

13.

Član uprave umirovljenik izvan sustava obveznog osiguranja

1.367,18 EUR

MIO I stup 205,08 €

MIO II stup 68,36 €

Z.O 225,58 €

ukupno: 449,02 €

Doprinosi se podmiruju prema rješenju Porezne uprave-Mirovina se obustavlja

14.

Član uprave umirovljenik  u sustavu obveznog osiguranja nije jedini zaposlenik društva u kojem je član uprave

U visini bruto plaće

Ne treba voditi računa o najnižoj osnovici za     obračun doprinosa za članove uprave/izvršne direktore, bruto plaća najmanje u razmjernom djelu minimalne plaće (700 EUR) i prijavljenih sati rada

15.

Član uprave umirovljenik u sustavu obveznog osiguranja jedini zaposlenik u društvu u kojem je član uprave

U visini bruto plaće

Ne treba voditi računa o najnižoj osnovici za     obračun doprinosa za članove uprave/izvršne direktore, ne treba voditi računa o razmjernom djelu minimalne plaće (700 EUR) i prijavljenih sati rada, treba voditi računa o razmjernom djelu najniže osnovice za obračun doprinosa 519,53 EUR

16.

Član uprave umirovljenik iz druge države EU

1.367,18 EUR  prema rješenju Porezne uprave ili  888,67 EUR ovisno o statusu osiguranja

Ne smatra se umirovljenikom prema HZMO, ili samostalni osiguranik ili propisana osnovica za obračun doprinosa

17.

Član uprave umirovljenik iz treće države

1,5 od prosječne plaće za prethodnu godinu          (1,5x 1.367,18 = 2.050,77 EUR) Zakon o strancima čl. 112

MIO I stup 307,62 €

MIO II stup 102,54 €

Z.O 338,38 €

ukupno: 748,54 €

Ne smatra se umirovljenikom prema HZMO, u radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave


Povratak na vijesti