RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Očiti nerazmjer uzajamnih davanja

Predmet: Ako je između obveza ugovornih strana u dvostranom ugovoru postojao u vrijeme sklapanja ugovora očiti nerazmjer, oštećena strana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati.

Broj presude: Revt- 400/15-2, od 12. rujna 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U konkretnom slučaju navedeno načelo je narušeno, međutim zbog toga razloga sporni ugovor nije ništav, već je to razlog njegove pobojnosti, a što proizlazi iz odredbe čl. 139. st. 1. ZOO-a kojom je određeno da ako je između obveza ugovornih strana u dvostranom ugovoru postojao u vrijeme sklapanja ugovora očiti nerazmjer, oštećena strana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati.

Slijedom navedenog, proizlazi da je drugostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo kada je zahtjev za utvrđenje ništavosti spornog ugovora odbio kao neosnovan.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)