Od 8.11. 2012. nova pravila o isplatnoj listi plaće, naknade plaće i otpremnini

Datum: 05.11.2012, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Pri obračunu plaće, nadoknade plaće i otpremnine poslodavac je obvezan radniku uručiti obračun prema kojem je vidljivo na koji način je utvrđena svota place, naknade place odnosno otpremnine.

U Narodnim novinama br. 120/12 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koji stupa na snagu 8.11.2012. U slučaju ako poslodavac ne isplati placu, nadoknadu place ili otpremninu, ta isplatna lista plaće (naknade plaće ili otpremnine) ima značenje ovršne isprave. Prema izmjenama navedenim u novom Pravilniku poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću u cijelosti radniku je obvezan dostaviti dva obračuna.

O svim novostima vezanim za nova pravila vezana za ispunjavanje isplatne liste pročitajte u časopisu RRIF br. 12.

Povratak na vijesti