Od srpnja 2023. promijenjena je osnovna plaća svim ugostiteljima

Datum: 28.06.2023, Srijeda
Autor: N.D.

Proširena je primjena Dodataka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 11. travnja 2022. godine (Nar. nov., br. 55/23., dalje: Dodatak I).

U skladu s navedenim, svi ugostitelji (poslodavci) koji rade u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrene, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007-NKD 2007, počevši od obračuna plaće za srpanj 2023. godine, trebaju primijeniti nove svote osnovnih plaća propisane Dodatkom I.

Odluka o proširenju primjene Dodataka I objavljena je u Narodnim novinama br. 67/23. U nastavku se navode svote minimalne bruto plaće ovisno o grupi složenosti poslova.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 50/22. i 55/23.) - primjena na temelju proširenja primjene 

Grupa složenosti poslova

Npr.

 od 1. srpnja 2023.

I

Jednostavni poslovi

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova

čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage, i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

700,00

II

Manje zahtjevni poslovi

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove

sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti

710,00

III

Zahtjevni poslovi

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu

konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

760,00

IV

Vrlo zahtjevni poslovi

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada

konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti

900,00

O Dodatku I može se pročitati u RRiF br. 7/23., str. 131. Članak obuhvaća i ostale promjene koje su nastale u tom kolektivnom ugovoru.

Povratak na vijesti