Odbitak pretporeza za punjače za električna vozila

Datum: 24.02.2023, Petak
Klasa: 410-19/22-01/77
Davatelj: Porezna uprava

Porezna obveznica postavila je upit u vezi prava na odbitak pretporeza za trgovačko društvo upisano u registar obveznika POV-a (dalje: društvo).

U svom upitu porezna obveznica ističe da društvo u svojoj imovini ima električne osobne automobile za čije je punjenje nabavilo dva zidna punjača. Kako se dalje navodi u upitu, društvo ima namjeru u budućnosti nabaviti i električna dostavna vozila koja će također puniti putem navedenih punjača.

Porezna obveznica postavlja pitanje može Ii predmetno društvo odbiti pretporez u cijelosti po osnovi nabave zidnih punjača.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 61. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22; Rješenje USRH 99/13, 153/13;

u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 136. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine', br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/ 15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22) porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu iii najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala (motorna vozila kategorije M1).

Sukladno odredbama članka 61. stavka 3. Zakona o PDV-u ograničenje prava na odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 2. Zakona o PDV-u ne primjenjuje se ako se radi o osobnim automobilima koji se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja iii se nabavljaju za daljnju prodaju te motornim vozilima kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila.

Prema tome, prilikom određivanja ostvaruje Ii porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza u cijelosti za nabavu i najam osobnih automobila i drugih vozila, kao i pri nabavi svih dobara i usluga u vezi s tim vozilima (gorivo, ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično) potrebno je utvrditi koristi Ii porezni obveznik nabavljena vozila isključivo za obavljanje djelatnosti navedenih u članku 61. stavku 3. Zakona o PDV-u.

lz navedenih zakonskih odredbi također proizlazi da porezni obveznik ima pravo odbitka pretporeza u cijelosti za nabavu motornog vozila kategorije N1 koje je razvrstano u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nije predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila, neovisno o vrsti djelatnosti koju obavlja. lsto se odnosi i na troškove u vezi nabave dobara i usluga (gorivo, ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično) povezanih s tim motornim vozilom.

Slijedom navedenog, ako su električni osobni automobili motorna vozila kojima porezni obveznik obavlja djelatnosti navedene u članku 61. stavku 3. Zakona o PDV-u iii ako su električni osobni automobili motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila, tada društvo ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti po ulaznim računima za troškove zidnih punjača.

Napominjemo da je Porezna uprava nadležna za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza za motorna vozila te da je Carinska uprava nadležna za razvrstavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu s Carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi.

Povratak na mišljenja