RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost člana društva za obveze društva

Predmet: Članovi društva kapitala, a među koje spada i društvo s ograničenom odgovornošću, ne odgovaraju za obveze društva. Time se na strani člana društva isključuje opasnost od loših posljedica poslovanja društva i rizik ograničava na ono što je uložio u društvo.

Broj presude: Gž-1302/2018-2, od 13. prosinca 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Pravilno je prvostupanjski sud našao osnovanim prigovor zastare, zbog kojeg je tužitelj odbijen sa zahtjevom za potraživanje kamata na glavnicu od 38.200,00 kn. Odredbom čl. 361. st. 1. ZOO/09, zastara počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze. To je dakle bilo 16. listopada 2001., a kako je tužba za navedeno potraživanje podnesena 15. rujna 2017. (str. 326), to je protekao opći zastarni rok od 5 godina, temeljem odredbe čl. 371. ZOO/09 u vezi čl. 1163. st. 1. ZOO/05.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)