RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost davatelja poštanskih usluga

Predmet: U međunarodnom prometu davatelj poštanskih usluga odgovara u granicama utvrđenima aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima.

Broj presude: Gž-674/16 od 8. studenog 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Odredbom čl. 58. ZPU tako je propisano da potraživanja davatelja poštanskih usluga i korisnika poštanskih usluga zastarijevaju istekom roka od tri mjeseca u unutarnjem prometu, odnosno šest mjeseci u međunarodnom prometu od dana kada su se stekli uvjeti za potraživanje. Kako su se događaji zbog kojih tužiteljica potražuje naknadu štete zbili prema navodima iz tužbe u ožujku i travnju 2013., a tužba je podnesena 7. kolovoza 2013. osnovan je i istaknuti prigovor zastare.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)