Odgovornost odvjetnika (čl. 19. ZOO-a)


Predmet: Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Broj presude: Gž-967/2021-2, od 28. veljače 2023. , od 13.04.2023

Sud: Županijski sud u Šibeniku

Predmet spora je zahtjev za isplatu naknade za štetu uzrokovanu propustima odvjetnika u zastupanju stranke postavljen prema tuženiku kao osiguratelju s temelja obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti odvjetnika Tužiteljica tvrdi da je šteta bila prouzročena propustima njenog punomoćnika iz razloga jer njezin punomoćnik iako uredno pozvan nije pristupio na ročište glavne rasprave ni ročište za objavu navedene presude što pisani otpravak presude nije podigao u zakonskom roku što protiv te presude nije izjavio žalbu i što o svemu navedenom uopće nije izvijestio tužiteljicu Presudom Županijskog suda preinačena je presuda te je usvojen tužbeni zahtjev 6 1 Na temelju naprijed navedenih činjenica prvostupanjski sud je zaključio da je tužiteljica u odnosu na parnicu vođenu pred Općinskim sudom bila potpuno pasivna počevši od krajnje nehajnog potpisivanja punomoći nekomunikacije sa odvjetnikom izostankom bilo kakvih uputa odvjetniku za postupanje u predmetu u smislu stavljanja dokaznih prijedloga da se uopće nije interesirala o stanju tog predmeta nakon donošenja nepravomoćne presude iz 2010 godine koja je kasnije i ukinuta te donesena nova prema kojoj je izgubila spor te da ista i kad je saznala za postojanje pravomoćne i ovršne presude nije pokušala otkloniti štetu na način da poduzme daljnje pravne radnje eventualno zatraži ponavljanje postupka što nije učinila 6 2 Nadalje prvostupanjski sud nalazi da ne postoji uzročno posljedična veza između u tužbi istaknutih propusta osiguranika tuženika i nastale štete jer cit da je tužiteljica bila saslušana kod Općinskog suda u ne znači samo po sebi da bi uspjela u sporu jer njezini navodi morali bi biti potkrijepljeni i drugim dokazima cit To što punomoćnik odvjetnik ne pristupi na ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu