RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost poslodavca za štetu

Predmet: Ne postoji odgovornost poslodavca radniku za štetu zbog razlike u primanjima kad je razlog prestanka radnog odnosa redoviti otkaz, a ne profesionalna nesposobnost za rad.

Broj presude: Gž R-400/18-2, od 9. svibnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Međutim, u konkretnom slučaju prestanak radnog odnosa tužitelja je redoviti – poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu, a ne posljedica njegovog nekadašnjeg ozljeđivanja na radu zbog kojeg je došlo do smanjenja radne sposobnosti za rad kod tužitelja, a zbog čega je tužitelju nakon otkaza priznata invalidska mirovina. Zbog toga ne postoji obveza tuženika da tužitelju isplati razliku između plaće koju bi primao i invalidske mirovine koju je primao u utuženom razdoblju. Navedeno pravno shvaćanje prema kojem ne postoji odgovornost poslodavca radniku za štetu zbog razlike u primanjima kad je razlog prestanka radnog odnosa redoviti otkaz, a ne profesionalna nesposobnost za rad zauzeto je i u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske Revr-861/05 od 23. ožujka 2006. – Izbor odluka VSRH, 2/2006-115 i Revr-453/05-2 od 4. srpnja 2007. – Izbor odluka VSRH, 1/2008-139).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)