RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost za obveze obrta

Predmet: Ako fizička osoba pristupi u obrt ili istupi iz zajedničkog obrta, obavljanje obrta se nastavlja, pa činjenica da je tuženik pristupio obrtu temeljem Ugovora o ortakluku ne utječe na već nesporno preuzete obveze iz prije zaključenih Polica osiguranja, a razvidno je iz izvatka iz obrtnog registra da se radi o istom obrtu.

Broj presude: 8 Gž-189/2018-2., od 12. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Raskidom Ugovora o ortakluku obrt nije prestao sa radom. Člankom 3. Raskida Ugovora o ortakluku propisano je da udio vlasništva preuzima tuženik kao i da prijašnji ortak istupa iz obrta bez ikakvih posljedica i obveza prema obrtu i drugom ortaku, proizlazi da je obveze obrta preuzeo tuženik.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)