Odgovornost za štetu


Predmet: Za štetu koju pretrpi radnik odgovara poslodavac po općim propisima obveznog prava, a koje odredbe su identične odredbi čl. 193. st. 4. i 6. ZSOSRH na koje se poziva tuženik, stoga je pravilno utvrđeno da ne postoji oslobođenje od odgovornosti tuženika iz čl. 1067. st. 2. i 3. ZOO-a.

Broj presude: Gž R-185/2022-3, od 18. srpnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

Nisu osnovani žalbeni navodi tuženika da postoje razlozi koji bi ga ekskulpirali od odgovornosti za štetu jer iz dokaznog postupka kako to sud prvog stupnja pravilno utvrđuje tužitelj je bio na dan štetnog događaja djelatnik OS RH i bio je upućen u mirovnu misiju u A temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme sudjelovanju u sustavu međunarodnih snaga za sigurnost pomoć ISAF i da je u toj misiji sudjelovao na dužnosti kao zapovjednik desetine Druge streljačke desetine u činu desetnika Utvrđeno je pravilno da je do ozljeđivanja tužitelja došlo prilikom obavljanja redovne radne operacije koju je tužitelj kao djelatnik oružanih snaga obavljao jer je krenuo u obilazak zaduženog područja te je unutar samog kampa bilo na snazi zamračenje što znači da se trebala koristiti minimalna svjetlost te da je u jednom trenutku pao u neoznačeni iskop dužine 4 metra širine 2 metra te dubine 2 metra te se teško tjelesno ozlijedio Navedeni iskaz tužitelja u tom pravcu potvrdio je saslušani svjedok P F koji je istakao da se je iskop nalazio neko vrijeme a da je uvijek bio pokriven daskama i da u kritično vrijeme štetnog događaja nije bio ponovno pokriven Stoga je pravilno utvrđenje suda prvog stupnja da ne postoji krivnja tužitelja za nastanak štetnog događaja niti njegova suodgovornost jer da niti iz jednog provedenog dokaza ne proizlazi da tužitelj nije uključio svu dužnu pažnju prilikom obavljanja svojih ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu