RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odlučivanje o troškovima postupka

Predmet: Pravo na naknadu troškova prekršajnog postupka isključivo je pravo okrivljenih, a ne njihovih branitelja ili punomoćnika.

Broj presude: Pž-1820/17

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kod takvog zaključivanja prvostupanjski sud zanemaruje činjenicu da je pravo na naknadu troškova postupka isključivo pravo okrivljenih, a ne njihovih branitelja odnosno punomoćnika, te da se, čak i u slučaju da je zahtjev podnesen po punomoćniku, naknada troškova dosuđuje okrivljenicima, a ne punomoćniku, a isplata troškova vrši na račun okrivljenih, osim ako se izričito ne izjasne da pristaju da se isplata izvrši na račun punomoćnika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)