Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu

Datum: 06.03.2024, Srijeda
NN br. 27/2024

Hrvatska obrtnička komora donijela je Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu, na temelju iskustava struke, za fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost na temelju Zakona o obrtu i posebnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost utvrđuje se najviša dopuštena visina manjka nastalog po osnovi kala, rastepa, kvara i loma.

Navedena odluka primjenjuje se na obrtnike koji su obveznici poreza na dohodak.

Ova Odluka stupa na snagu 14. ožujka 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise