Odluka o gradskim porezima Grada Biograda na Moru

Datum: 09.12.2022, Petak
NN br. 144/2022

Gradu Biogradu na Moru pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (12 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise