Odluka o gradskim porezima Grada Knina

Datum: 02.02.2022, Srijeda
NN br. 14/2022

Odlukom se utvrđuju gradski porezi koji su izvori prihoda Grada Knina, visina stope poreza, visina poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Visina stopa prireza poreza na dohodak (10 %) i poreza na potrošnju (3 %) ostaju iste kao i ranije.

Povratak na nove propise