Odluka o gradskim porezima Grada Makarske

Datum: 21.12.2022, Srijeda
NN br. 150/2022

Porezi Grada Makarske su:

  1. prirez porezu na dohodak (10 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise