Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Datum: 16.11.2022, Srijeda
NN br. 134/2022

Gradski porezi Grada Varaždinske Toplice su:

  1. ) prirez porezu na dohodak (10 % kao i do sada),
  2. ) porez na potrošnju,
  3. ) porez na kuće za odmor,
  4. ) porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbe u vezi prireza koja stupa na snagu od 1. prosinca 2022. godine. Ova Odluka može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise