Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti

Datum: 24.02.2023, Petak
NN br. 22/2023

Odlukom se produljuje primjena svih materijalnih i nematerijalnih prava koja su zaposlenici ustanova na koje se primjenjuje Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (Nar. nov., br. 9/19., 122/19. i 52/20.) ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem tog Kolektivnog ugovora.

Ova Odluka stupa na snagu 2. ožujka 2023. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, a najkasnije do dana stupanja na snagu novog posebnog propisa o plaćama u javnim službama.

Povratak na nove propise