Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

Datum: 04.01.2023, Srijeda
NN br. 2/2023

Provedena su usklađenja svota poreza na korištenje javnih površina na području Grada Belišća zbog uvođenja eura. Ostale odredbe nisu mijenjane.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise