Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Darda

Datum: 02.01.2023, Ponedjeljak
NN br. 1/2023

Provedena su usklađenja svota poreza na korištenje javnih površina na području Općine Darda zbog uvođenja eura. Ostale odredbe nisu mijenjane.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise