Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Varaždina

Datum: 15.12.2022, Četvrtak
NN br. 148/2022

Odlukom su izmijenjene odredbe koje se odnose na naplatu poreza na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise