Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

Datum: 29.12.2021, Srijeda
NN br. 145/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o primitcima radnika (Nar. nov., br. 31/17. – 4/21.).

Kreditna institucija obvezna je najkasnije do 30. travnja 2022. uskladiti svoje politike s ovom Odlukom.

Ova Odluka stupa na snagu 6. siječnja 2022., osim čl. 6., 7. i 10. koji stupaju na snagu datumom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise