Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Datum: 23.12.2021, Četvrtak
NN br. 142/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju (Nar. nov., br. 85/18. – 53/21.).

Ova Odluka stupa na snagu 30. prosinca 2021., osim čl. 5., koji stupa na snagu 30. siječnja 2022. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise