Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR

Datum: 10.11.2023, Petak
NN br. 135/2023

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR (Nar. nov., br. 115/22. i 133/22.).

Ova Odluka stupa na snagu 20. studenoga 2023. godine, osim čl. 1. u dijelu kojim se mijenja čl. 19. st. 4. t. b), koja stupa na snagu 21. ožujka 2025., čl. 3., koji stupa na snagu 21. ožujka 2026., i čl. 9. st. 1. i 3., koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024. Odluka se može vidjeti na ovdje.

Povratak na nove propise