Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Slatine

Datum: 16.11.2022, Srijeda
NN br. 134/2022

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o gradskim porezima (Sl. gl. 7/17, i 10/17.).

Stopa prireza porezu na dohodak ostala je ista kao i ranije – 6 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise