Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

Datum: 09.12.2022, Petak
NN br. 144/2022

Odlukom je provedeno usklađenje svota lokalnih poreza koje pripadaju Gradu Novom Vinodolskom.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise