Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

Datum: 21.12.2022, Srijeda
NN br. 150/2022

Odlukom je smanjen prirez porezu na dohodak s 14 % na 13 % te je provedeno usklađenje svota poreza na kuće za odmor zbog uvođenja eura.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise