Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Datum: 25.09.2023, Ponedjeljak
NN br. 110/2023

Odlukom je određeno da članice Komore registrirane za obavljanje djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti, pravnih djelatnosti, predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, djelatnosti bolnica, sportskih klubova i socijalne skrbi sa smještajem, mogu za sudjelovanje u radu Komore plaćati članarinu u visini utvrđenoj za prvu skupinu, neovisno o kriterijima za razvrstavanje propisanima važećim Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori i čl. 3. Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu 3. listopada 2023. godine.

Povratak na nove propise