Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice i Odluka o obustavi od primjene općeg akta Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

U Narodnim novinama objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice i Odluka kojom se obustavlja primjena te Odluke. U skladu s tim nije došlo do izmjena u porezima Grada Crikvenice.

Povratak na nove propise