Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Zlatara

Datum: 30.11.2022, Srijeda
NN br. 139/2022

Odlukom su izmijenjene i dopunjene odredbe Odluke o porezima Grada Zlatara (Sl. gl. Krapinsko-zagorske županije, br. 22/17, 39/17, 54A/20) koje se odnose na porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise