Odluka o izmjeni Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda

Datum: 31.03.2023, Petak
NN br. 37/2023

Odlukom je utvrđeno da najviša maloprodajna cijena UHT mlijeka s 2,8 % mliječne masti po litri, ne smije prelaziti cijenu od 1,03 €. U tom slučaju marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 10 %.

Povratak na nove propise