Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Novske

Datum: 14.12.2022, Srijeda
NN br. 146/2022

Na području Grada Novske od 1. siječnja 2023. godine porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % (ranije je bila u primjeni stopa od 1%).

Povratak na nove propise