Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Šibenika

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Od 1. siječnja 2022. godine porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Povratak na nove propise