Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tinjan

Datum: 24.02.2023, Petak
NN br. 22/2023

Odlukom su brisane odredbe kojima je bilo propisan način utvrđivanja poreza za korištenje javnih površina u slučaju da je za korištenje iste javne površine zainteresirano više ponuditelja.

Ova Odluka stupa na snagu 4. ožujka 2023. godine.

Povratak na nove propise