Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

Datum: 14.01.2022, Petak
NN br. 6/2022

Smanjena je stopa za plaćanje doprinosa s 3,5 ‰ na 3,3 ‰. Doprinos utvrđen ovom Odlukom, obveznici doprinosa obvezni su platiti jednokratno, najkasnije 30 dana po isteku roka za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, na temelju podataka poslovne godine za koju su obvezni javno objaviti godišnje financijske izvještaje.

Ostale odredbe utvrđene na temelju Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori (Nar. nov., br. 58/18.) ostaju nepromijenjene.

Ova Odluka stupa na snagu 15. siječnja 2022. godine.

Povratak na nove propise