Odluka o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

Datum: 30.12.2021, Četvrtak
NN br. 146/2021

Odlukom se propisuju postupci, način podnošenja i podatci u vezi izrade i dostave izvještaja u svrhu obavljanja supervizije nad poslovanjem kreditnih institucija.

Kreditna institucija obvezna je:

− prve mjesečne nekonsolidirane privremene izvještaje u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. siječnja 2022.

– prve tromjesečne nekonsolidirane privremene izvještaje u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. ožujka 2022.

– prve konsolidirane privremene izvještaje u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. ožujka 2022.

– prve nekonsolidirane revidirane i konsolidirane revidirane izvještaje u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2022.

– prvi izvještaj o grupi u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. (iznimno i prije ako se tijekom 2022. godine promijene sastav i/ili odnosi unutar grupe)

– prve izvještaje o planovima financiranja u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2022.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14. – 122/20.), Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja (Nar. nov., br. 122/20.) i Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije (Nar. nov., br. 9/18., 120/18. i 96/21.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise