Odluka o lokalnim porezima Općine Donji Lapac

Datum: 07.04.2023, Petak
NN br. 39/2023

Općini Donji Lapac pripadaju sljedeći lokalni porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (5 %),
  2. porez na potrošnju (3 %),
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbe u vezi prireza koja stupa na snagu 1. svibnja 2023. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise